/Files/images/5.jpg Савченко Володимир Федорович – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Чернігівського національного технологічного університету, заслужений економіст України.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

http://orcid.org/0000-0001-7637-2124

Researcher ID: B-2066-2017

Scopus Author ID: 36069998500

Google Scholar

Народився 20 квітня 1948 р. в с. Митченки Бахмацького району Чернігівської області. В 1966 році із золотою медаллю закінчив Митченську середню школу. Отримав дві вищі освіти – технічну та економічну.

Основні етапи трудової діяльності:

1971 р. – інженер-технолог Борзнянської філії Київського заводу напівпровідникових приладів.1973-1986 рр. – контрольний майстер, старший контрольний майстер, заступник начальника відділу, начальник відділу виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод».1986-1992 рр. – заступник генерального директора виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод».1992-1994 рр. – заступник глави Чернігівської обласної державної адміністрації з економічних питань.1994-2009 рр. – директор філії, заступник голови правління двох комерційних банків у м. Чернігів, м. Київ.

З 2009 р. по теперішній час – професор кафедри економічної теорії Чернігівського національного технологічного університету.

З 1995 р. по 2005 р. працював доцентом кафедри економічної теорії Чернігівського державного інституту економіки і управління, з 2005 р. по 2009 р. – професором тих же кафедр.

Кандидат економічних наук з 1995 р., має вчене звання доцента з 1998 р. У 2008 році захистив докторську дисертацію і отримав вчену ступінь доктора економічних наук. З 2010 р. має вчене звання професора.

Науковий керівник семи здобувачів і аспірантів, які захистили кандидатські дисертації.

Академік Академії економічних наук України, Академік Української Академії наук і Член-кореспондент Української Академії наук національного прогресу.

Указом Президента України 27 травня 1998 року Савченку В. Ф. присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

Брав участь у розробці проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Полісся, яка включала в себе розвиток 6 областей, відповідно до Постанови Кабінетй Міністрів України № 252 від 27 квітня 1994 року був призначений заступником голови Координаційної ради при Кабінеті Міністрів з питань організації розробки даної програми. Розробив концепцію розвитку Чернігівського регіону, що використовується при плануванні та регулюванні економічних процесів території.

Очолював організаційну і методичну роботу при розробці окремих планів соціально-економічного розвитку області, а також програм стабілізації економіки регіону. Очолював роботу по розробці системи якості виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод», яка у 1990 році першою в Радянському Союзі була атестована на відповідність ІСО серії 9000.

У співтоваристві з іншими працівниками Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України брав участь у створенні «Методичних рекомендацій з розробки програм соціально-економічного розвитку регіону» і «Методичних рекомендацій з розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та адміністративного району», схвалених колегією Мінекономіки України 12 листопада 1997 року і Вченою радою НДЕІ Мінекономіки України 1 листопада 1998 р.

У 2001-2002 рр. був членом Центрального правління Спілки економістів України. З 1993 р. по 2002 р. очолював обласне відділення спілки.

З 1993 р. по даний час очолює обласне відділення Української Асоціації якості. З 1991 по 1994 рр. був заступником голови Української Асоціації якості, головою комітету асоціації по сертифікації.

У 1990 році обирався депутатом Чернігівської міської ради народних депутатів.Працює над вирішенням проблем регіону у складі Обласної науково-технічної ради.

Автор 349 публікацій наукового і науково-методичного характеру, в тому числі 28 монографій та книг наукового спрямування.Найбільш значними працями є :

  1. Держава і регіон: регулювання соціально-економічного розвитку. В 3-х книгах.
  2. Програмне регулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні.
  3. Стратегічні напрямки економічного розвитку Чернігівської області на сучасному етапі.
  4. Науково-методичні основи регулювання економічних процесів у регіоні.
  5. Дослідження економічного розвитку держави і регіону.
  6. Потенціал національної економіки України.
  7. Регіональна економіка.
  8. Національна економіка.

Сторінки із життя : полемічні автобіографічні нотатки

Праці науковців ЧНТУ

Авторська колекція в IRChNUT

Вікіпедія


/Files/images/5-1-212x300.jpg Сахно Євгеній Юрійович – доктор технічних наук, професор.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

https://orcid.org/0000-0002-9789-7242

Researcher ID: М-3987-2016

Google Scholar

Народився 26 жовтня 1970 року у Чернігові, де закінчив середню школу №2. Упродовж 1987-1992 років навчався на механічному факультеті Чернігівського технологічного інститут де отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Трудову діяльність розпочав у 1992 році, працював інженером – конструктором та начальником цеху на підприємствах м. Чернігова. Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації з 1998 р. працював на посаді старшого викладача, а потім доцента кафедри технологічних дисциплін Чернігівського державного інституту економіки та управління (ЧДІЕУ), а з 2008 року займав посаду завідувача кафедри менеджменту і управління проектами.

У вересні 2005 року Євгеній Юрійович поступив до докторантури Національного технічного університету України «КПІ» де 2008 році захистив докторську дисертацію. Вчене звання професора кафедри менеджменту і управління проектами присвоєно Міністерством освіти і науки України в 2010 році.

З 2011 р. займав посаду завідувача кафедри управління якістю та проектами ЧДІЕУ, а потім Чернігівського національного технологічного університету.

У даний час – професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету.

Автор понад 200 опублікованих науково-методичних праць з питань управління виробництвом та створення прогресивних технологій, комплексів і систем, в тому числі, навчальних посібників: «Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин» (2004 р.), “Гидравлика, гидроприводы и гидропневмоавтоматика” (2004 р.), «Менеджмент сервісу: теорія та практика» (2010), «Механическая обработка зубчатых колес» (2011 р.), «Менеджмент малих та середніх підприємств» (2013 р.), “Якість, стандартизація та сертифікація: навчально-методичний комплекс для підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальностей” “Якість, стандартизація та сертифікація” (2014р.), «Планування розвитку виробництва: теорія та практика» (2017 р.).

Монографій : «Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем» (2004 р.), «Вдосконалення технологічної системи металообробних верстатів» (2008 р.), «Системні аспекти управління інноваційно-інвестиційними проектами стратегічного розвитку підприємства» (2008 р.), «Методичні засади побудови системи управління інноваційно-інвестиційними проектами підприємства на основі принципів системного аналізу» (2009 р.), «Управління інтеграцією інформаційних процесів та зв’язків систем підприємства та проектів» (2013 р.), «Ресурсно-інформаційне забезпечення видавничо-поліграфічної галузі: проблеми та перспективи» (2016 р.), «Моделювання процесів управліннядовгостроковими проектами» (2017 р.). Автор 7 патентів на винаходів.

Сахно Євгеній Юрійович : біобібліографічний покажчик наукових праць

Авторська колекція в IRChNUT


/Files/images/сиза.jpg Сиза Ольга Іллівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

https://orcid.org/0000-0003-4624-9656

ResearcherID: H-1156-2016

Scopus Author ID: 6602398626

Google Scholar

Народилась 19 травня 1955 року в місті Мізоч Рівненської області. Закінчила з відзнакою Київський політехнічний інститут (ЧФ) за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покриттів». З 1985 по 1988 рр. – навчалася в аспірантурі при Ленінградському технологічному інституті ім. Ленради (нині Санкт-Петербурзький державний технологічний університет).

У 1988 р. – захистила кандидатську дисертацію. З 1998 по 2001 рік навчалася у докторантурі. У 2002 р. захистила докторську дисертацію у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів) за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії».

У Чернігівському національному технологічному університеті Ольга Іллівна працює з 1977 року. Спочатку асистентом кафедри «Хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покриттів», потім доцентом кафедри хімії та конструкційних матеріалів, з 2002 року – професор кафедри, а з 2003 року по теперішній час – завідувач кафедри харчових технологій. Керівник аспірантури ЧНТУ з хімічного опору матеріалів та захисту від корозії. Член спеціалізованої докторської вченої ради при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» та Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів). Член спілки корозіоністів України. У 2001–2009 рр. керувала науковою госпдоговірною роботою кафедри із синтезу нових гетероциклічних сполук та дослідження їх властивостей.

Під керівництвом Ольги Іллівни в університеті проводяться наукові дослідження синтезу нових гетероциклічних сполук та дослідження їх властивостей, з протикорозійного захисту і підвищення експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів.

Особлива увага приділяється розробленню екологічно безпечних інгібіторів на основі продуктів перероблення рослинної сировини, які забезпечують високий протикорозійний захист сталей мереж водопостачання та комунального теплопостачання. Результати наукових досліджень проходять апробацію на міжнародних конференціях.

Наукові розробки впроваджено на багатьох промислових підприємствах України, зокрема Чернігівської області. Ольга Іллівна Сиза – член конкурсної комісії при Облдержадміністрації на кращу наукову розробку регіону. Член обласної жіночої організації «Спілка жінок України». Лауреат обласного конкурсу «Жінка року-99». Під керівництвом професора Сизої О. І. захищено багато кандидатських дисертацій та прийнята до захисту докторська дисертація. Ольга Іллівна нагороджена Почесною грамотою обласної державної адміністрації (2010 р.). Має більш 200 наукових та науково-методичних праць.

Історія ЧНТУ в особистостях : біобібліографічний покажчик

Авторська колекція в IRChNUT


Скоробогатова Валентина Іванівна –доктор технічних наук, зав. каф. електричних систем і мереж.

Народилась 25 грудня 1946 р. у місті Барнаул Алтайського краю.

У 1971 році закінчила Алтайський політехнічний інститут ім. Ползунова за спеціальністю «Електронно-обчислювальні машини».

У 1983 році закінчила аспірантуру Московського енергетичного інституту.

З 1983 року Валентина Іванівна працювала старшим викладачем, доцентом кафедри систем електропостачання промислових підприємств Запорізького машинобудівного інституту; з 2000 року – професор, завідувач кафедри менеджменту Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій; з 2002 року – завідувач кафедри гідроелектроенергетики Запорізької державної інженерної академії, доктор технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».

З 2004 року працює в Чернігівському державному технологічному університеті на посаді завідувача кафедри електричних систем і мереж.

З 2010 по 2015 рік Валентина Іванівна обіймала посаду першого проректора ЧНТУ.

У процесі роботи багато уваги приділяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, перетворенню університету у сучасний ВНЗ. Валентина Іванівна є досвідченим, висококваліфікованим працівником освіти і науки. Всі свої знання вона передає студентам та молодим науковцям, досконало володіє майстерністю педагога, є блискучим лектором.

Наукова діяльність В.І.Скоробогатової пов’язана з багаторічними науковими дослідженнями, які відповідають світовому рівню, спрямовані на вирішення завдань, що сприяють поліпшенню технічного стану та ефективності діючих електричних мереж і систем електропостачання загального призначення. Вона була членом науково-технічної ради Мінпаливенерго України, головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за двома спеціальностями: 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи; 05.13.06 – інформаційні технології. Має понад 100 наукових праць.

У 2010 році Валентина Іванівна нагороджена грамотою Чернігівської обласної ради, у 2011 році отримала подяку голови Чернігівської облдержадміністрації, у 2013 році отримала почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Історія ЧНТУ в особистостях : біобібліографічний покажчик

Публікаційний профіль в Google Scholar

Авторська колекція в IRChNUT


/Files/images/28ea06_ad15fa457e68495e8c4d772205203776.jpg Сташків Богдан Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

https://orcid.org/0000-0003-3746-9382

Researcher ID: G-6473-2014

Google Scholar

Народився 23 червня 1948 року в с. Блажів Самбірського району Львівської області. Трудову діяльність розпочав у 1964 році. Без відриву від виробництва в 1967 році закінчив Полтавську середню школу № 11. Упродовж 1968-1973 років навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

Після закінчення університету й отримання кваліфікації юриста був направлений на посаду викладача юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму. З серпня 1973 року – викладач юридичних дисциплін, зав. юридичним відділенням, заст. директора з навчальної роботи Чернігівського юридичного технікуму, а після його реорганізації – Чернігівського юридичного коледжу.

З утворенням Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (2003 р.) – заступник директора з навчальної роботи, а з 1 листопада 2005 року по 17 жовтня 2011 року – перший проректор з наукової та навчальної роботи даного інституту.

З 18 жовтня 2011 року по 31 жовтня 2012 року – проректор з навчально-виховної роботи Чернігівського державного технологічного університету.

У даний час – професор кафедри трудового права, адміністративного права та процесу Чернігівського національного технологічного університету.

Автор понад 150 опублікованих наукових праць з питань правового регулювання соціального забезпечення в Україні і, в тому числі, навчальних посібників з грифом МОН України: «Теорія права соціального забезпечення» (2005р.), «Право соціального обслуговування» (2007р.), «Вступ до права соціального забезпеченя» (2014 р.) та «Право соціального забезпечення. Загальна частина» (2016).

Праці науковців ЧНТУ

Авторська колекція в IRChNUT

Кiлькiсть переглядiв: 69

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.