/Files/images/fef1.jpg Ремньова Людмила Михайлівна – кандидат економічних наук, професор,декан фінансово-економічного факультету ЧНТУ.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

http://orcid.org/0000-0002-5973-5912

Researcher ID: F-5075-2016

Google Scholar

Народилася у 1962 році на Вінниччині. У 1980 році закінчила із золотою медаллю середню школу №1 м. Чернігова та вступила до Полтавського кооперативного інституту (нині Полтавський університет економіки і торгівлі) за спеціальністю «Економіка заготівель сільськогосподарської продукції», який закінчила з відзнакою у 1984 році та здобула кваліфікацію економіста. Викладацьку діяльність Людмила Михайлівна розпочала одразу ж після закінчення названого ВНЗ. У 1984-1985 навчальному році працювала стажером-викладачем кафедри економіки торгівлі Московського кооперативного інституту, а з 1985 року – асистентом кафедри економіки і організації заготівель сільськогосподарської продукції Полтавського кооперативного інституту.

У 1989 році Людмила Михайлівна вступила з відривом від виробництва до цільової аспірантури Московського кооперативного інституту, яку закінчила у 1991 році та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями». У цьому ж році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 1992 по 1994 роки Ремньова Л. М. працювала в Полтавському кооперативному інституті на посадах старшого викладача й доцента. У 1994 році отримала вчене звання доцента. У цьому ж році брала участь у Міжнародній конференції з проблем викладання туризму, готельного господарства і ресторанної справи у м. Відні (Австрія).У 1994-1995 роках працювала в комерційних банках «Стрижень» і «Чернігівбанк» на посадах начальника відділу та провідного спеціаліста.

З 1995 року Ремньова Л. М. продовжує викладацьку діяльність у Чернігівському державному інституті економіки і управління на посаді доцента спочатку кафедри фінансів, а з 2003 року – кафедри банківської справи. У 1999 році в рамках програми обміну ІВЕХ «Сучасні проблеми» отримала грант уряду США на стажування у Вісконсінському університеті у м. Медісоні. З листопада 1999 року Людмила Михайлівна виконує обов’язки декана фінансово-економічного факультету, а з 2007 року – обіймає посаду декана цього ж факультету, який за основними показниками навчальної, наукової, культурно-виховної роботи посідає одне з перших місць серед факультетів ЧДІЕУ. У 2003 та 2008 році вона брала активну участь в організації та проведенні акредитації спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Банківська справа» та «Маркетинг», у 2011 році – в ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності «Фінанси і кредит», у 2012 році – в акредитації освітньо- кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності «Фінанси і кредит».

За роки роботи в ЧДІЕУ Людмила Михайлівна зробила значний внесок у формування і розвиток навчально-методичного та наукового забезпечення кафедр фінансів і банківської справи. На високому професійному рівні виконує всі види навчальної роботи, викладає дисципліни «Фінансовий менеджмент», «Інвестування», «Аналіз інвестиційних проектів», «Проектне фінансування», «Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності» та розробила їх методичне забезпечення.Незважаючи на значний досвід роботи у вищій школі, Людмила Михайлівна постійно підвищує свій професійний рівень. Зокрема, у 2002 році вона пройшла зимову школу дистанційної освіти «Т’ютор дистанційного навчання» в Харківському центрі ІАТР на базі НТУ «Харківській політехнічний інститут», у 2005 році – програму підвищення кваліфікації «Вища освіта України і Болонський процес» в ЧДІЕУ. У 2005-2007 роках вона пройшла трирічну літню школу в рамках освітнього проекту HESP «Економіка фірми» під координацією Магістерської програми Києво-Могилянської Академії (EERC – The Economics Education and Research Consortium).

Навчально-методичну роботу Ремньова Л. М. успішно поєднує з науковою. З 2005 по 2012 рік приймала участь в розробці чотирьох науково-дослідних тем: «Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України», «Фінансовий ринок України: особливості розвитку в умовах євроінтеграційних процесів», «Розвиток банківської системи та підвищення її ролі у вирішенні соціально-економічних проблем регіону», комплексної теми ПВНЗ «Західно-Донбаського інституту економіки і управління» – «Методологія регіонального економічного розвитку», результати яких оприлюднені у 2 колективних монографіях, у 8 наукових статтях фахових видань та 19 наукових працях інших наукових видань.

Коло сучасних наукових інтересів Людмили Михайлівни охоплює питання управління фінансами підприємств, страхових компаній, банків, інвестиційної діяльності.Ремньова Л.М. на високому рівні готує науково-педагогічні кадри: під її науковим керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами».

Вона є науковим керівником ще двох аспірантів. Є членом спеціалізованої Вченої ради зі спеціальностей: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит», виступала офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації та експертом 4-х кандидатських дисертацій.

За період професійної діяльності підготувала понад 80 навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі три навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Людмила Михайлівна активно займається суспільною роботою не тільки на рівні факультету, а й на рівні всього інституту: вона є головою Вченої ради фінансово-економічного факультету, членом методичної та науково-технічної ради інституту, фахової атестаційної комісії. З 2008 року виконує обов’язки відповідального за роботу пункту ЗНО в ЧДІЕУ.

За досягнення в навчально-методичній, науково-дослідній та організаційній роботі в 2001 році Ремньова Л. М. була нагороджена почесним знаком «Відмінник навчання». Має численні грамоти та подяки адміністрації області й інституту, користується авторитетом та повагою серед колег й студентів.

Ремньова Людмила Михайлівна : біобібліографічний покажчик наукових праць / уклад. Т. А. Сіденко, О. Д. Кудрявцева. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012. – 26 с.

Праці науковців ЧНТУ

Авторська колекція в IRChNUT

Кiлькiсть переглядiв: 83

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.