/Files/images/казимир.jpgКазимир Володимир Вікторович - доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

https://orcid.org/0000-0001-8163-1119

ResearcherID: Q-2925-2016

Scopus Author ID: 56644727300

Google Scholar

Народився 28 жовтня 1953 року в м. Чернігові. Закінчивши військове училище радіоелектроніки ім. О.С. Попова в м. Петродворець (1976), Володимир Вікторович протягом 10 років проходив службу на Тихоокеанському флоті ВМФ СРСР на офіцерських посадах від інженера до начальника радіотехнічної служби підводного човна, капітан 2 рангу. З 1987 по 1990 роки навчався в ад’юнктурі при ВВМУРЕ ім. Попова. У 1991 році після закінчення ад’юнктури захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю «Озброєння та військова техніка». З 1991 по 1992 роки проходив службу викладачем в Каспійському вищому військово-морському училищі ім. Кірова в місті Баку. З 1992 року працює у системі вищої освіти України на посадах доцента та професора провідних університетів України, таких як Чернігівський державний технологічний університет, Національний авіаційний університет, Міжнародний науково-технічний університет, Європейський університет. Загальний науково-педагогічний стаж становить 25 років. З 2000 по 2003 рік навчався у докторантурі при Інституті проблем математичних машин і систем НАН України, а у 2006 році захистив дисертацію на тему: "Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю "Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології". У 2006 році у складі групи авторів став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Казимир В. В. очолює кафедру інформаційних та комп’ютерних систем ЧНТУ. Як завідувач кафедри, активно втілює нові форми та методики викладання дисциплін, постійно удосконалює навчальний процес. Значну увагу Володимир Вікторович приділяє також підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Керує докторантом та 5-ма аспірантами, підготував 2-х кандидатів наук. Володимир Вікторович є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій. Казимир В.В. є автором навчального посібника, 3-х монографій, більш ніж 130-ти наукових статей та навчально-методичних праць, 3-х патентів та 3-х авторських свідоцтв на твір. З 2006 року постійний голова щорічної міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та імітаційне моделювання систем", є співголовою міжнародної конференції "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем".

За багаторічну плідну працю, значний внесок у розвиток вітчизняної науки та вагомі здобутки в організації навчально-виховної роботи Казимир В.В. нагороджений почесними грамотами Президії Національної академії наук України (2008 р.), Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2009 р.) та Почесною грамотою Верховної Ради України "За особливі заслуги перед українським народом" (2011р.).

Інженерна Академія наук України обрала Казимира Володимира Вікторовича дійсним членом (академіком). Наказ № 27 від 6.07.12 р.

Історія ЧДТУ в особистостях: біобібліографічний покажчик

Авторська колекція в IRChNUT

Вікіпедія


/Files/images/кальченко-1-216x300.png Кальченко Володимир Віталійович- доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Чернігівського національного технологічного університету.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

https://orcid.org/0000-0002-9072-2976

ResearcherID: G-6752-2014

Scopus Author ID: 57193695720

Google Scholar

Народився 1 серпня 1974 року в місті Луганськ. У 1996 році закінчив Чернігівський технологічний інститут за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» і вступив до аспірантури за спеціальністю «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».У 1998 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності двостороннього шліфування торців циліндричних деталей орієнтованими абразивними кругами» за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструмент» у Харківському державному технічному університеті.Посідав посади асистента, доцента, а нині – професора кафедри металорізальних верстатів та систем ЧНТУ.

У 2006 році захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи ефективного шліфування зі схрещеними осями абразивного інструмента та оброблюваної деталі» за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» у Харківському національному технічному університеті. Для проведення наукового дослідження «Наукові основи ефективного шліфування із схрещеними осями абразивного інструмента та оброблюваної деталі» Кальченку Володимиру Віталійовичу був призначений грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (Розпорядження Президента України № 207/2008-рп).

Кальченко Володимир Віталійович є автором близько 200 наукових праць.

У 2005 році став лауреатом премії Кабінету Міністрів України «За внесок молоді у розбудову держави» в номінації «За наукові досягнення» (Постанова КМУ від 21.06.2005 № 484).У 2009 році став лауреатом премії Верховної Ради України як найталановитіший молодий учений у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова від 15.01.09 № 871–VI).

Джерело: Історія ЧНТУ в особистостях : біобібліографічний покажчик

Авторська колекція в IRChNUT


/Files/images/1-224x300.jpg Кальченко Віталій Іванович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобільного транспорту, машинобудування промислового дизайну.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

https://orcid.org/0000-0002-9850-7875

ResearcherID: G-9477-2014

Scopus Author ID:7004041021

Google Scholar

Народився 1 травня 1934 року в м. Харків. Після закінчення з відзнакою Харківського машинобудівного технікуму був направлений на навчання до Харківського політехнічного інституту, який закінчив у 1961році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент». Віталій Іванович був направлений на роботу в дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів (ОКБШС) при Харківському верстатобудівному заводі ім.Косіора, де працював на посадах інженера-конструктора, провідного конструктора, начальника сектора спеціальних верстатів.

Він запропонував новий спосіб і технологію шліфування різноманітних поверхонь зі схрещеними осями деталі і круга. Цей напрямок у подальшому розробляють відомі фірми Германії “Junker”, “Metabo” та “Waldrich siegen”. Через рік перший верстат був впроваджений на Електростальському заводі важкого машинобудування. В порівнянні з наявною технологією він забезпечив підвищення точності на два класи і продуктивності в чотири рази.Пізніше ним було розроблено гами верстатів ХШ3-45М, ХШ3-47, ХШ3-48, які були встановлені на трубовальцівних і листовальцівних заводах України, СНД, Болгарії, Єгипту, Чилі та в інших державах. Під його керівництвом розроблено також верстати моделей ХШ9-05, ХШ9-06 для шліфування труб, модель ХШ9-16 – для шліфування слябів, модель ХШ9-18 – лопастей турбін і повітряних гвинтів, автоматична лінія ПЛ6 для шліфування шийок колінчастих валів двигуна КАМАЗ.

У 1972 році у м. Москва захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Металорізальні верстати». Після захисту дисертації був направлений до Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту, де працював на посаді доцента, і через півроку отримав атестат доцента як провідний спеціаліст промисловості. Крім педагогічної роботи, організував конструкторське бюро, в якому виконувались як держбюджетні, так і госпдоговірні науково-дослідні роботи. Під його керівництвом були розроблені і впроваджені верстати для оброблення турбінних лопаток для Харківського підприємства «Турбоатом», верстати для шліфування сферичних поверхонь кранів пожежних машин «Пожмашина» (м. Прилуки) та для шліфування торців пружин на Чернігівському підприємстві «Агрореммаш».У 1994 році в Харківському політехнічному університеті захистив докторську дисертацію на тему «Научные основы шлифования криволинейных поверхностей с управляемой ориентацией абразивного инструмента» за спеціальностями «Технологія машинобудування» і «Процеси механічної обробки, верстати і інструмент».

Доктор технічних наук, професор Кальченко Віталій Іванович 25 років працює завідувачем кафедри «Інтегровані технології машинобудування і автомобілі» у Чернігівському національному технологічному університеті. За внесок в отриманні кафедрою й університетом ІV рівня акредитації був нагороджений Міністерством освіти України знаком «Відмінник освіти України», посвідчення №42447 (Наказ міністра № 688-к від 29 вересня 1999р.). У 2008 р. відкрив на кафедрі новий напрям підготовки фахівців «Автомобільний транспорт», крім наявного «Інженерна механіка».

Нагороджений грамотою МОНУ (наказ №679 від 07.07.2010р.). Віталій Іванович є автором понад 300 наукових праць.

Кальченку В. І. Наказом Президента України від 21 листопада 2012 року №646/2012 присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (посвідчення №2309).

Джерело: Історія ЧНТУ в особистостях : біобібліографічний покажчик

Авторська колекція в IRChNUT


/Files/images/к-300x200.jpgКайдаш Михайло Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент, декан механіко-технологічного факультету.

Народився 2 березня 1954 року в селі Галаганівка Семенівського району Чернігівської області. У 1971 році, після закінчення Семенівської середньої школи № 2, вступив до Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту на механічний факультет.

Після завершення навчання в 1976 р. отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти» з присвоєнням кваліфікації «інженер-механік». За направленням працював на Київському авіаційному заводі ім. Антонова. Після служби в лавах Радянської армії короткий час працював на Чернігівському радіоприладному заводі. В січні 1980 року був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри теоретичної і прикладної механіки.

З самого початку роботи в університеті приймав активну участь в науково-дослідній роботі в галузі технологій та обладнання для виробництва хімічних волокон. Тривалий період працював над науково-технічними розробками та їх впровадженням у виробництво для таких підприємств, як Чернігівський, Могильовський (республіка Білорусь) та Житомирський комбінати хімічного волокна.

В 1990 році у Всесоюзному науково-дослідному інституті легкої промисловості (м. Москва) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Відповідно до тематики досліджень має ряд наукових публікацій та авторські свідоцтва на винаходи. В 1990 році був нагороджений нагрудним знаком «Изобретатель СССР».

Кайдаш М. Д. активно працює над вдосконаленням науково-методичного забезпечення кафедри, впроваджує в навчальний процес сучасні технології та елементи модульного навчання. Має публікації щодо підвищення навчальної активності студентів.

Разом з науково-педагогічною діяльністю Михайло Дмитрович проводить велику громадську роботу. З 1994 року постійно обирається головою профспілкового комітету університету, є членом Вченої ради університету. Як декан механіко-технологічного факультету виконує велику організаційну, патріотично-виховну і роз`яснювальну роботу серед працівників кафедр факультету і студентства. Разом з органами студентського самоврядування постійно організує тематичні зустрічі з актуальних питань сучасної молоді.

Михайло Дмитрович нагороджений Почесними грамотами ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в 2004, 2009 та 2010 років, Почесною грамотою Управління освіти і науки Чернігівської обласної організації в 2010 р., Грамотою Міністерства освіти і науки України в 2015 р.

Google Scholar

Авторська колекція в IRChNUT

Кайдаш Михайло Дмитрович : біобібліограф. покажч./ уклад. : Н.

С. Лузіна, А. А. Савенко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2019. – 16 с.


/Files/images/Безымянный-217x300.jpgКанівець Віктор Іванович — український вчений-ґрунтознавець, відомий в Україні та за її межами, доктор сільськогосподарських наук з ґрунтознавства, професор, дійсний член (академік) Української екологічної академії наук.

Народився 18 липня 1937 року у смт. Золочів Харківської області.

1956— вступив до Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва (нині Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва).1960— закінчив Харківський сільськогосподарський інститут.

1960—1963— працював інженером-ґрунтознавцем у Харківській філії Укрземпроекту. З 1963— працював в Інституті ґрунтознавства та агрохімії Південного відділення ВАСГНІЛ (м. Харків), з 1967— старший науковий співробітник, з 1974— заступник директора з наукової роботи, з 1981— завідувач лабораторії ґрунтової мікробіології. З 1998— головний науковий співробітник Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН (Чернігів).

З 2001— завідувач кафедри аграрних технологій Чернігівського державного інституту економіки й управління. Вивчає генезис, проблеми підвищення родючості ґрунтів, мікробіол. процеси в них; розробляє бактеріолгічніо засоби підвищення врожайності с.-г. культур. Запропонував теорію ґрунтоутворення у Карпатському регіоні; встановив мікробіологічні причини втоми ґрунтів, розробив заходи з обмеження розвитку цього явища при вирощуванні цукрових буряків і озимої пшениці. Автор розділів в «Атласе почв Украинской ССР» (1979), «Полевом определителе почв» (1981), кн. «Почвы Украины и повышение их плодородия» (т. 1, 1988; усі – Київ), монографії «Процеси ґрунтоутворення в буроземно-лісовій зоні і класифікація буроземів» та ін.

Має почесне звання «Заслужений винахідник СРСР».

Біобібліографічний покажчик наукових праць

Публікаційний профіль в Google Scholar

Праці науковців ЧНТУ

Авторська колекція в IRChNUT

Вікіпедія

Джерело


/Files/images/fdsg2.jpg Коваленко Лариса Олексіївна – кандидат економічних наук, академік УАН, професор кафедри фінансів.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

http://orcid.org/0000-0002-4202-4161

ResearcherID: H-1798-2016

Scopus Author ID: 35758744300

Google

Народилася у 1952 році в м. Чернігові. У 1974 році закінчила з відзнакою Київський Інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка (нині «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана») за спеціальністю «Планування промисловості» І отримала кваліфікацію економіста. Після закінчення інституту працювала економістом, начальником планового відділу виробничої бази «Комунар». З 1976 по 1979 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі «Економіка підприємства» Київського інституту народного господар­ства. Після закінчення аспірантури працювала на посадах: асистента, старшого викладача, доцента Криворізької філії Київського інституту народного господарства. Дисертацію захистила у 1980 році в Спеціалізованій Вченій Раді названого ВНЗ.

Кандидат економічних наук з 1980 року. Вчене звання доцента кафедри економічних дисциплін присвоєне у 1985 році. З 1986 по 1989 рік працювала на посаді старшого наукового співробітника, начальника сектору Науково-виробничого об’єднання «Хімтекстильмаш». Здійснювала обґрунтування економічної ефектив­ності науково-прикладних розробок для підприємств з виробництва хімічних волокон Чернігова, Гродно, Пскова, Калініна (Твері) та ін. Результати наукових розробок опубліковані у галузевих виданнях.

З 1989 по 1993 рік працювала доцентом кафедри економіки та організації виробництва й заступником декана факультету підвищення кваліфікації гнучких виробничих систем робототехніки та порошкової металургії Чернігівського відділення міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації при Київському політехнічному інституті, а після реорганізації Чернігівської філії Київського політехнічного інституту у Чернігівський технологічний інститут (ЧТІ) – деканом факультету підвищення кваліфікації за сумісництвом. Брала активну участь у відкритті і ліцензуванні економічних спеціальностей ЧТІ та у виконанні науково-дослідних робіт лабораторії, яку очолював д. е. н. Степанов Олександр Петрович, у майбутньому – перший ректор Чернігівського інституту регіональної економіки і управління (ЧІРЕУ).

Вагомий внесок Лариса Олексіївна зробила у становлення й розвиток Чернігівського державного інституту економіки і управління як закладу вищої освіти III рівня акредитації, формування його навчально-методичного, кадрового та наукового потенціалу. Так, починаючи з 1993 року, вона обіймала посаду проректора з навчально-методичної роботи Чернігівського інституту регіональної економіки і управління, а потім виконувала обов’язки ректора цього навчального закладу до створення на його базі Чернігівського державного інституту економіки і управління. Після створення ЧДІЕУ була зарахована у штат на посаду проректора з навчально-методичної роботи (1994 – 2002 рр.), виконуючи за сумісництвом обов’язки ректора ЧІРЕУ. Здійснювала організаційно-методичне керівництво відкриттям спеціальностей в ЧДІЕУ, акредитацією навчального закладу в цілому. За сумісництвом працювала на посаді завідувача кафедри «Фінанси» (з 1995 по 2010 рік). З 2002 по 2004 роки Коваленко Л. О. приймала активну участь у роботі Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з менеджменту, організовувала засідання означеної комісії на базі ЧДІЕУ, приймала участь у розробці Галузевого стандарту вищої освіти з напряму «Економіка та підприємництво». Як досвідченого фахівця її залучають до роботи експертних комісій з ліцензування та акредитації ВНЗ України. У 2008 році Лариса Олексіївна брала активну участь в організації та проведенні акредитації спеціальності: «Фінанси і кредит», у 2011 році – в ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності «Фінанси і кредит», у 2012 році – в акредитації освітньо- кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності «Фінанси і кредит» Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Навчально-педагогічну діяльність Лариса Олексіївна успішно поєднує з науковою. Протягом 2002-2010 років вона здійснювала керівництво трьома ініціативними науково-дослідними роботами кафедри фінансів. Виконувала госпрозрахункові науково-дослідні теми для Криворізького металургійного комбінату, Дніпропетровської взуттєвої фабрики, Орловського заводу металопрокату, Криворізької вовнопрядильної фабрики, виробничого об’єднання «Кривбаселектроремонт», виробничого об’єднання «Пожмашина», Чернігівського КСК та ін. Результати досліджень оприлюднені у численних наукових публікаціях та впроваджені у виробництво. Значну увагу приділяє Лариса Олексіївна залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідної роботи. Має численні публікації у співавторстві зі студентами, під її керівництвом студентські наукові роботи отримували дипломи на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

У 2010 році Вищою Атестаційною комісією України Коваленко Л. О. присвоєно вчене звання професора. Нині Лариса Олексіївна професор кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету, бере активну участь у науково-педагогічній діяльності університету, відповідальний редактор наукового фахового видання «Науковий вісник Полісся», виступає рецензентом кандидатських дисертацій.

З 1998 року Коваленко Л. О. – Академік Української Академії наук. За досягнення в навчально-методичній, науково-дослідній та організаційній роботі Лариса Олексіївна нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України. Має численні грамоти та подяки адміністрації області й інституту, користується заслуженим авторитетом та повагою серед колег і студентів.

На даний час Коваленко Лариса Олексіївна має близько 200 публікації, з них 144 наукових.

Біобібліографічний покажчик наукових праць

Праці науковців ЧНТУ

Авторська колекція в IRChNUT

Кiлькiсть переглядiв: 158

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.