C

Савченко В.Ф.,Сахно Є.Ю.,Скоробогатова В.І., Сташків Б.І., Степенко І.В.

5Савченко Володимир Федорович доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Чернігівського національного технологічного університету, заслужений економіст України. Народився 20 квітня 1948 р. в с. Митченки Бахмацького району Чернігівської області. В 1966 році із золотою медаллю закінчив Митченську середню школу. Отримав дві вищі освіти – технічну та економічну.

Основні етапи трудової діяльності: 1971 р. – інженер-технолог Борзнянської філії Київського заводу напівпровідникових приладів. 1973-1986 рр. – контрольний майстер, старший контрольний майстер, заступник начальника відділу, начальник відділу виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод». 1986-1992 рр. –  заступник генерального директора виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод». 1992-1994 рр. – заступник глави Чернігівської обласної державної адміністрації з економічних питань.1994-2009 рр. – директор філії, заступник голови правління двох комерційних банків у м. Чернігів, м. Київ. З 2009 р. по теперішній час – професор кафедри економічної теорії Чернігівського національного технологічного університету. З 1995 р. по 2005 р. працював доцентом кафедри економічної теорії Чернігівського державного інституту економіки і управління, з 2005 р. по 2009 р. – професором тих же кафедр.

Кандидат економічних наук з 1995 р., має вчене звання доцента з 1998 р. У 2008 році захистив докторську дисертацію і отримав вчену ступінь доктора економічних наук. З 2010 р. має вчене звання професора. Науковий керівник семи здобувачів і аспірантів, які захистили кандидатські дисертації. Академік Академії економічних наук України, Академік Української Академії наук і Член-кореспондент Української Академії наук національного прогресу. Указом Президента України 27 травня 1998 року Савченку В. Ф. присвоєно почесне звання  «Заслужений економіст України». Брав участь у розробці проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Полісся, яка включала в себе розвиток 6 областей, відповідно до Постанови Кабінетй Міністрів України № 252 від 27 квітня 1994 року був призначений заступником голови Координаційної ради при Кабінеті Міністрів з питань організації розробки даної програми. Розробив концепцію розвитку Чернігівського регіону, що використовується при плануванні та регулюванні економічних процесів території. Очолював організаційну і методичну роботу при розробці окремих планів соціально-економічного розвитку області, а також програм стабілізації економіки регіону. Очолював роботу по розробці системи якості виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод», яка у 1990 році першою в Радянському Союзі була атестована на відповідність ІСО серії 9000. У співтоваристві з іншими працівниками Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України брав участь у створенні «Методичних рекомендацій з розробки програм соціально-економічного розвитку регіону» і «Методичних рекомендацій з розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та адміністративного району», схвалених колегією Мінекономіки України 12 листопада 1997 року і Вченою радою НДЕІ Мінекономіки України 1 листопада 1998 р. У 2001-2002 рр. був членом Центрального правління Спілки економістів України. З 1993 р. по 2002 р. очолював обласне відділення спілки. З 1993 р. по даний час очолює обласне відділення Української  Асоціації якості. З 1991 по 1994 рр. був заступником голови Української Асоціації якості, головою комітету асоціації по сертифікації. У 1990 році обирався депутатом Чернігівської міської ради народних депутатів. Працює над вирішенням проблем регіону у складі Обласної науково-технічної ради.

Автор 349 публікацій наукового і науково-методичного характеру, в тому числі 28 монографій та книг наукового спрямування. Найбільш значними працями є :

  1. Держава і регіон: регулювання соціально-економічного розвитку. В 3-х книгах.
  2. Програмне регулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні.
  3. Стратегічні напрямки  економічного розвитку Чернігівської області на сучасному етапі.
  4. Науково-методичні основи регулювання економічних процесів у регіоні.
  5. Дослідження економічного розвитку держави і регіону.
  6. Потенціал національної економіки України.
  7. Регіональна економіка.
  8. Національна економіка.

Сторінки із життя : полемічні автобіографічні нотатки

Публікаційний профіль в Google Академії

Праці науковців ЧНТУ

_____________________________

5Сахно Євгеній Юрійович –  доктор технічних наук, професор. Народився 26 жовтня 1970 року в місті Чернігів, де закінчив середню школу №2. Упродовж 1987-1992 років навчався на механічному факультеті Чернігівського технологічного інститут де отримав кваліфікацію інженера-механіка. Трудову діяльність розпочав у 1992 році, працював інженером – конструктором та начальником цеху на підприємствах м. Чернігова. Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації з 1998 р. працював на посаді старшого викладача, а потім доцента кафедри технологічних дисциплін Чернігівського державного інституту економіки та управління (ЧДІЕУ), а з 2008 року займав посаду завідувача кафедри менеджменту і управління проектами. У вересні 2005 року Євгеній Юрійович поступив до докторантури Національного технічного університету України «КПІ» де 2008 році захистив докторську дисертацію. Вчене звання професора кафедри менеджменту і управління проектами присвоєно Міністерством освіти і науки України в 2010 році. З 2011 р. займав посаду завідувача кафедри управління якістю та проектами ЧДІЕУ, а потім Чернігівського національного технологічного університету. У даний час – професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету. Автор понад 200 опублікованих науково-методичних праць з питань управління виробництвом та створення прогресивних технологій, комплексів і систем, в тому числі, навчальних посібників: «Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин» (2004 р.), “Гидравлика, гидроприводы и гидропневмоавтоматика” (2004 р.), «Менеджмент сервісу: теорія та практика» (2010), «Механическая обработка зубчатых колес» (2011 р.), «Менеджмент малих та середніх підприємств» (2013 р.), “Якість, стандартизація та сертифікація: навчально-методичний комплекс для підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальностей” “Якість, стандартизація та сертифікація” (2014р.), «Планування розвитку виробництва: теорія та практика» (2017 р.). Монографій : «Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем» (2004 р.), «Вдосконалення технологічної системи металообробних верстатів» (2008 р.), «Системні аспекти управління інноваційно-інвестиційними проектами стратегічного розвитку підприємства» (2008 р.), «Методичні засади побудови системи управління інноваційно-інвестиційними проектами підприємства на основі принципів системного аналізу» (2009 р.), «Управління інтеграцією інформаційних процесів та зв’язків систем підприємства та проектів» (2013 р.), «Ресурсно-інформаційне забезпечення видавничо-поліграфічної галузі: проблеми та перспективи» (2016 р.), «Моделювання процесів управління довгостроковими проектами» (2017 р.).  Автор 7 патентів на винаходів.

Публікаційний профіль в Google Академії

 ________________________

Скоробогатова Валентина Іванівнадоктор технічних наук, зав. каф. електричних систем і мереж. Народилась 25 грудня 1946 р. у місті Барнаул Алтайського краю. У 1971 році закінчила Алтайський політехнічний інститут ім. Ползунова за спеціальністю «Електронно-обчислювальні машини». У 1983 році закінчила аспірантуру Московського енергетичного інституту. З 1983 року Валентина Іванівна працювала старшим викладачем, доцентом кафедри систем електропостачання промислових підприємств Запорізького машинобудівного інституту; з 2000 року – професор, завідувач кафедри менеджменту Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій; з 2002 року – завідувач кафедри гідроелектроенергетики Запорізької державної інженерної академії, доктор технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».

З 2004 року працює в Чернігівському державному технологічному університеті на посаді завідувача кафедри електричних систем і мереж. З 2010 по 2015 рік Валентина Іванівна обіймала посаду першого проректора ЧНТУ. У процесі роботи багато уваги приділяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, перетворенню університету у сучасний ВНЗ. Валентина Іванівна є досвідченим, висококваліфікованим працівником освіти і науки. Всі свої знання вона передає студентам та молодим науковцям, досконало володіє майстерністю педагога, є блискучим лектором. Наукова діяльність В.І. Скоробогатової пов’язана з багаторічними науковими дослідженнями, які відповідають світовому рівню, спрямовані на вирішення завдань, що сприяють поліпшенню технічного стану та ефективності діючих електричних мереж і систем електропостачання загального призначення. Вона була членом науково-технічної ради Мінпаливенерго України, головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за двома спеціальностями: 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи; 05.13.06 – інформаційні технології. Має понад 100 наукових праць.

У 2010 році Валентина Іванівна нагороджена грамотою Чернігівської обласної ради, у 2011 році отримала подяку голови Чернігівської облдержадміністрації, у 2013 році отримала почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Історія ЧНТУ в особистостях  : біобібліографічний  покажчик

Публікаційний профіль в Google Академії

_________________________________

28ea06_ad15fa457e68495e8c4d772205203776Сташків Богдан Іванович –  кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України. Народився 23 червня 1948 року в с. Блажів Самбірського району Львівської області. Трудову діяльність розпочав у 1964 році. Без відриву від виробництва в 1967 році закінчив Полтавську середню школу № 11. Упродовж 1968-1973 років навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Після закінчення університету й отримання кваліфікації юриста був направлений на посаду викладача юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму. З серпня 1973 року – викладач юридичних дисциплін, зав. юридичним відділенням, заст. директора з навчальної роботи Чернігівського юридичного технікуму, а після його реорганізації – Чернігівського юридичного коледжу. З утворенням Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (2003 р.) – заступник директора з навчальної роботи, а з 1 листопада 2005 року по 17 жовтня 2011 року – перший проректор з наукової та навчальної роботи даного інституту. З 18 жовтня 2011 року по 31 жовтня 2012 року – проректор з навчально-виховної роботи Чернігівського державного технологічного університету. У даний час – професор кафедри трудового права, адміністративного права та процесу Чернігівського національного технологічного університету. Автор понад 150 опублікованих наукових праць з питань правового регулювання соціального забезпечення в Україні і, в тому числі, навчальних посібників з грифом МОН України: «Теорія права соціального забезпечення» (2005р.), «Право соціального обслуговування» (2007р.), «Вступ до права соціального забезпеченя» (2014 р.) та «Право соціального забезпечення. Загальна частина» (2016).

Публікаційний профіль в Google Академії

Праці науковців ЧНТУ

  _________________________