Cавченко В. Ф.

5Савченко Володимир Федорович – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Чернігівського національного технологічного університету,заслужений економіст України.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених: 

http://orcid.org/0000-0001-7637-2124
 Researcher ID: B-2066-2017
Scopus Author ID: 36069998500
Google Scholar

Народився 20 квітня 1948 р. в с. Митченки Бахмацького району Чернігівської області. В 1966 році із золотою медаллю закінчив Митченську середню школу. Отримав дві вищі освіти – технічну та економічну.

Основні етапи трудової діяльності: 1971 р. – інженер-технолог Борзнянської філії Київського заводу напівпровідникових приладів. 1973-1986 рр. – контрольний майстер, старший контрольний майстер, заступник начальника відділу, начальник відділу виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод». 1986-1992 рр. –  заступник генерального директора виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод». 1992-1994 рр. – заступник глави Чернігівської обласної державної адміністрації з економічних питань.1994-2009 рр. – директор філії, заступник голови правління двох комерційних банків у м. Чернігів, м. Київ. З 2009 р. по теперішній час – професор кафедри економічної теорії Чернігівського національного технологічного університету. З 1995 р. по 2005 р. працював доцентом кафедри економічної теорії Чернігівського державного інституту економіки і управління, з 2005 р. по 2009 р. – професором тих же кафедр.

Кандидат економічних наук з 1995 р., має вчене звання доцента з 1998 р. У 2008 році захистив докторську дисертацію і отримав вчену ступінь доктора економічних наук. З 2010 р. має вчене звання професора. Науковий керівник семи здобувачів і аспірантів, які захистили кандидатські дисертації. Академік Академії економічних наук України, Академік Української Академії наук і Член-кореспондент Української Академії наук національного прогресу. Указом Президента України 27 травня 1998 року Савченку В. Ф. присвоєно почесне звання  «Заслужений економіст України». Брав участь у розробці проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Полісся, яка включала в себе розвиток 6 областей, відповідно до Постанови Кабінетй Міністрів України № 252 від 27 квітня 1994 року був призначений заступником голови Координаційної ради при Кабінеті Міністрів з питань організації розробки даної програми. Розробив концепцію розвитку Чернігівського регіону, що використовується при плануванні та регулюванні економічних процесів території. Очолював організаційну і методичну роботу при розробці окремих планів соціально-економічного розвитку області, а також програм стабілізації економіки регіону. Очолював роботу по розробці системи якості виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод», яка у 1990 році першою в Радянському Союзі була атестована на відповідність ІСО серії 9000. У співтоваристві з іншими працівниками Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України брав участь у створенні «Методичних рекомендацій з розробки програм соціально-економічного розвитку регіону» і «Методичних рекомендацій з розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та адміністративного району», схвалених колегією Мінекономіки України 12 листопада 1997 року і Вченою радою НДЕІ Мінекономіки України 1 листопада 1998 р. У 2001-2002 рр. був членом Центрального правління Спілки економістів України. З 1993 р. по 2002 р. очолював обласне відділення спілки. З 1993 р. по даний час очолює обласне відділення Української  Асоціації якості. З 1991 по 1994 рр. був заступником голови Української Асоціації якості, головою комітету асоціації по сертифікації. У 1990 році обирався депутатом Чернігівської міської ради народних депутатів. Працює над вирішенням проблем регіону у складі Обласної науково-технічної ради.

Автор 349 публікацій наукового і науково-методичного характеру, в тому числі 28 монографій та книг наукового спрямування. Найбільш значними працями є :

  1. Держава і регіон: регулювання соціально-економічного розвитку. В 3-х книгах.
  2. Програмне регулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні.
  3. Стратегічні напрямки  економічного розвитку Чернігівської області на сучасному етапі.
  4. Науково-методичні основи регулювання економічних процесів у регіоні.
  5. Дослідження економічного розвитку держави і регіону.
  6. Потенціал національної економіки України.
  7. Регіональна економіка.
  8. Національна економіка.

Сторінки із життя : полемічні автобіографічні нотатки

Праці науковців ЧНТУ

Авторська колекція в IRChNUT