Ільчук В. П.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ільчук Валерій Петрович – кандидат технічних наук, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених: 

Народився 14 грудня 1947 року у с. Ловинь Ріпкинського району Чернігівської області. В 1972 році закінчив механічний факультет Чернігівської філії Київського політехнічного інституту, 1998 р. – Фінансово-економічний інститут при Чернігівському технологічному університеті. Від 1972 працював на виробництві, зокрема 1977–95 – у НВО «Хімтекстильмаш» (Чернігів); від 1995 (з перервою) – у Чернігівському  технологічному  університеті: від 2006 – завідувач кафедри фінансів. 1999–2002 – декан фінансово-економічного факультету Київського університету економіки і технологій транспорту. Керує  аспірантурою, що створена при кафедрі, де проводиться підготовка фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» за напрямками: фінансова діяльність, діяльність транспорту та зв’язку.

Викладає дисципліни: «Інвестиційна діяльність»; «Інноваційний розвиток підприємства»; «Інноваційна політика і фінансове забезпечення»; «Ринок фінансових послуг».
Має 5  авторських свідоцтв про винаходи у сфері виробництва волокон спеціального призначення, композиційних матеріалів, що використовуються в оборонній та космічній галузях; понад 200 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі: 7 монографій: «Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту» (2001 р.), «Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток» (2004 р.), «Інноваційно-інвестиційні комплекси транспорту: методологія формування та розвитку» (2006 р.), „Фінансове забезпечення інноваційного розвитку рекреаційної інфраструктури регіону» (2013р.), «Кластерна стратегія економіки регіону» (2013 р.), „«Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід» (2014 р.), «Модернізація продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів» (2015 р.); 2 публікації в форматі колективних монографій; 4 навчальних посібника: «Інвестиційна діяльність» «Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання», «Ринок фінансових послуг», „Інноваційний розвиток підприємства”.
Науково-практичні розробки, що одержані в результаті проведених дослідженнь, були застосовані в таких нормативних документах: “Концепція формування та розвитку інноваційно-інвестиційних систем залізничного транспорту”, “Рекомендації по створенню та розвитку інноваційно-інвестиційних систем залізничного транспорту”, “Положення про інноваційно-інвестиційні системи” “Положення про інноваційно-інвестиційні комплекси”, “Положення про регіональні інноваційно-інвестиційні системи транспортного виробництва” тощо.
Сфера наукових інтересів: фінансові ринки та їх розвиток; інноваційно-інвестиційні процеси в базових галузях економіки.

Джерело

Авторська колекція в IRChNUT

Вікіпедія