Сташків Б. І.

28ea06_ad15fa457e68495e8c4d772205203776Сташків Богдан Іванович –  кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

Народився 23 червня 1948 року в с. Блажів Самбірського району Львівської області. Трудову діяльність розпочав у 1964 році. Без відриву від виробництва в 1967 році закінчив Полтавську середню школу № 11. Упродовж 1968-1973 років навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Після закінчення університету й отримання кваліфікації юриста був направлений на посаду викладача юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму. З серпня 1973 року – викладач юридичних дисциплін, зав. юридичним відділенням, заст. директора з навчальної роботи Чернігівського юридичного технікуму, а після його реорганізації – Чернігівського юридичного коледжу. З утворенням Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (2003 р.) – заступник директора з навчальної роботи, а з 1 листопада 2005 року по 17 жовтня 2011 року – перший проректор з наукової та навчальної роботи даного інституту. З 18 жовтня 2011 року по 31 жовтня 2012 року – проректор з навчально-виховної роботи Чернігівського державного технологічного університету. У даний час – професор кафедри трудового права, адміністративного права та процесу Чернігівського національного технологічного університету. Автор понад 150 опублікованих наукових праць з питань правового регулювання соціального забезпечення в Україні і, в тому числі, навчальних посібників з грифом МОН України: «Теорія права соціального забезпечення» (2005р.), «Право соціального обслуговування» (2007р.), «Вступ до права соціального забезпеченя» (2014 р.) та «Право соціального забезпечення. Загальна частина» (2016).

Праці науковців ЧНТУ

Авторська колекція в IRChNUT