Сахно Є. Ю.

5Сахно Євгеній Юрійович –  доктор технічних наук, професор.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених: 

Народився 26 жовтня 1970 року в місті Чернігів, де закінчив середню школу №2. Упродовж 1987-1992 років навчався на механічному факультеті Чернігівського технологічного інститут де отримав кваліфікацію інженера-механіка. Трудову діяльність розпочав у 1992 році, працював інженером – конструктором та начальником цеху на підприємствах м. Чернігова. Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації з 1998 р. працював на посаді старшого викладача, а потім доцента кафедри технологічних дисциплін Чернігівського державного інституту економіки та управління (ЧДІЕУ), а з 2008 року займав посаду завідувача кафедри менеджменту і управління проектами. У вересні 2005 року Євгеній Юрійович поступив до докторантури Національного технічного університету України «КПІ» де 2008 році захистив докторську дисертацію. Вчене звання професора кафедри менеджменту і управління проектами присвоєно Міністерством освіти і науки України в 2010 році. З 2011 р. займав посаду завідувача кафедри управління якістю та проектами ЧДІЕУ, а потім Чернігівського національного технологічного університету. У даний час – професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету. Автор понад 200 опублікованих науково-методичних праць з питань управління виробництвом та створення прогресивних технологій, комплексів і систем, в тому числі, навчальних посібників: «Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин» (2004 р.), “Гидравлика, гидроприводы и гидропневмоавтоматика” (2004 р.), «Менеджмент сервісу: теорія та практика» (2010), «Механическая обработка зубчатых колес» (2011 р.), «Менеджмент малих та середніх підприємств» (2013 р.), “Якість, стандартизація та сертифікація: навчально-методичний комплекс для підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальностей” “Якість, стандартизація та сертифікація” (2014р.), «Планування розвитку виробництва: теорія та практика» (2017 р.). Монографій : «Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем» (2004 р.), «Вдосконалення технологічної системи металообробних верстатів» (2008 р.), «Системні аспекти управління інноваційно-інвестиційними проектами стратегічного розвитку підприємства» (2008 р.), «Методичні засади побудови системи управління інноваційно-інвестиційними проектами підприємства на основі принципів системного аналізу» (2009 р.), «Управління інтеграцією інформаційних процесів та зв’язків систем підприємства та проектів» (2013 р.), «Ресурсно-інформаційне забезпечення видавничо-поліграфічної галузі: проблеми та перспективи» (2016 р.), «Моделювання процесів управління довгостроковими проектами» (2017 р.).  Автор 7 патентів на винаходів.

Сахно Євгеній Юрійович : біобібліографічний покажчик наукових праць

Авторська колекція в IRChNUT