Пузирний В. Ф.

1Пузирний В’ячеслав Феодосійович – кандидат юридичних наук, доцент професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених: 

Народився 25 жовтня 1976 р. в м. Бахмач Чернігівської області. В 1994 році закінчив школу-гімназію №31 м. Чернігова. У 1994-1998 роках навчався на денному відділені Чернігівського юридичного коледжу за спеціальністю „Правознавство”, по закінченні якого отримав освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра права. В 2000 році закінчив судово-прокурорське відділення Національної юридичної академії імені Я. Мудрого (м. Харків).
З 1999 року – викладач юридичних дисциплін Чернігівського юридичного коледжу, з утворенням Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці – доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення.
У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого захисту» спеціальність 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення.
З 2006 року декан юридичного факультету Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці.
У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри права України.
З жовтня 2011 року доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Чернігівського державного технологічного університету.
Напрямами наукової діяльності є проблеми правового регулювання трудових відносин за участі осіб, які потребують підвищеного соціального захисту. Читає курс Трудового права та декілька спецкурсів; готує методичне забезпечення навчального процесу.
Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. навчальних посібників (у співпраці) «Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС» (2007 р.), «Трудове право» (2010 р.).
Член Української Асоціації фахівців трудового права.

Джерело

Авторська колекція в IRChNUT