Пилипенко О. І.

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9Пилипенко Олег Іванович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри основ конструювання машин ЧНТУ.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених: 
Народився 7 серпня 1941 року в с. Шумячі, Шумячського району, Смоленської області. У 1963 році закінчив Львівський політехнічний інститут за  спеціальністю «Машини і обладнання нафтових і газових промислів». Пройшов шлях від слюсаря-дизеліста IV розряду, майстра турбоскладального цеху, інженера-енергетика нафтопромислів, інженера-технолога складального цеху авіазаводу №117, поставляючи літаки до Сомалі, Індонезії, Єгипту, В’єтнаму – до доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри основ конструювання машин ЧНТУ.

Після захисту кандидатської дисертації у Львівському політехнічному інституті 1970 р. за спеціальністю «Машинознавство і деталі машин» − асистент кафедри теоретичної механіки, старший викладач кафедри деталей машин Львівського політехнічного інституту, навчаючи основам конструювання машин студентів республік СРСР, Анголи, В’єтнаму, Індонезії, Іраку, Лаосу, Німеччини, Нігерії, Уганди, Угорщини, Югославії. Ним закладені основи і створені навчальні кабінети кафедри загальнотехнічних дисциплін ЧДПІ, де під його керівництвом вперше почали проводитись науково-дослідні роботи для машинобудівних підприємств. З 1976 р. – доцент кафедр прикладної механіки, основ конструювання машин, останню з яких очолює з  1996 р. після захисту докторської дисертації в Харківському політехнічному інституті за спеціальністю «Машинознавство».

О. І. Пилипенко – автор більше  300 наукових праць, у тому числі  патентів на винаходи,  монографій, які є вагомим внеском у сучасне машинобудування. Під його керівництвом виконано 5 держбюджетних і 15 госпдоговірних тем по розробці та впровадженню полімерних деталей машин на машинобудівних підприємствах.  Активний учасник більше 100 міжнародних конгресів, симпозіумів, науково-технічних конференцій. Наукові роботи опубліковані в ряді закордонних видань Болгарії, Норвегії, Польщі, Сербії, Словаччини, Чехії. Ним підготовлено 7 кандидатів технічних наук, відкрито аспірантуру при кафедрі. Він є членом міжнародного союзу машинобудівників (International Union of Machine Builders), м. Донецьк, міжнародної спілки передових виробничих процесів (Advanced Manufacturing Operations), м. Софія, Болгарія. 10 років був головним редактором Вісника ЧДТУ (зараз заступник), заступником головного редактора міжнародного науково-технічного збірника «Композитні матеріали», м. Дніпропетровськ, постійним членом оргкомітету по проведенню щорічних міжнародних конференцій Advanced Materials Operations (Болгарія) та Композиційні матеріали в промисловості (Україна). Під його керівництвом лабораторією полімерних деталей машин розроблені та впроваджені на підприємствах України, Росії, Білорусії автоматичні ливарні форми і технологічні процеси виробництва полімерних деталей машин на термопластавтоматах. Розробки захищені авторськими свідоцтвами СРСР (здобули срібну медаль ВДНГ СРСР). У 1989 р. нагороджений срібною медаллю «Ветеран труда». 15 листопада 2000 року Пилипенко О.І. став лауреатом міжнародного відкритого рейтингу «Золота Фортуна» і нагороджений дипломом як кращий науковець Чернігівської області. У 2000 році біографія  д.т.н., професора  Пилипенка О.І. опублікована в Кембріджі у   Словнику міжнародних біографій (Dictionary of International Biography. A Biographical Record of Contemporary Achievement. Twenty-eighth Edition. 2000. International Biographical Centre. Cambridge, England)Указом Президента України від 05.10.12 р. нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ст.

Історія ЧНТУ в особистостях : біобібліографічний покажчик 

Авторська колекція в IRChNUT

_____________________________