Казимир В. В.

%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80Казимир Володимир Вікторович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених: 

                          Scopus Author ID: 56644727300

            Google Scholar

Народився 28 жовтня 1953 року в м. Чернігові. Закінчивши військове училище радіоелектроніки ім. О.С. Попова в м. Петродворець (1976), Володимир Вікторович протягом 10 років проходив службу на Тихоокеанському флоті ВМФ СРСР на офіцерських посадах від інженера до начальника радіотехнічної служби підводного човна, капітан 2 рангу. З 1987 по 1990 роки навчався в ад’юнктурі при ВВМУРЕ ім. Попова.  У 1991 році після закінчення ад’юнктури  захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю «Озброєння та військова техніка». З 1991 по 1992 роки проходив службу викладачем в Каспійському вищому військово-морському училищі ім. Кірова в місті Баку. З 1992 року працює у системі вищої освіти України на посадах доцента та професора провідних університетів України, таких як Чернігівський державний технологічний університет, Національний авіаційний університет, Міжнародний науково-технічний університет, Європейський університет. Загальний науково-педагогічний стаж становить 25 років. З 2000 по 2003 рік навчався у докторантурі при Інституті проблем математичних машин і систем НАН України, а у 2006 році захистив дисертацію на тему: “Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”. У 2006 році у складі групи авторів став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Казимир В. В. очолює кафедру інформаційних та комп’ютерних систем ЧНТУ. Як завідувач кафедри, активно втілює нові форми та методики викладання дисциплін, постійно удосконалює навчальний процес. Значну увагу Володимир Вікторович приділяє також підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Керує докторантом та 5-ма аспірантами, підготував 2-х кандидатів наук. Володимир Вікторович є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій. Казимир В.В. є автором навчального посібника, 3-х монографій, більш ніж 130-ти наукових статей та навчально-методичних праць, 3-х патентів та 3-х авторських свідоцтв на твір. З 2006 року постійний голова щорічної міжнародної науково-практичної конференції “Математичне та імітаційне моделювання систем”, є співголовою міжнародної конференції “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем”.  За багаторічну плідну працю, значний внесок у розвиток вітчизняної науки та вагомі здобутки в організації навчально-виховної роботи Казимир В.В. нагороджений почесними грамотами Президії Національної академії наук України (2008 р.), Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2009 р.) та Почесною грамотою Верховної Ради України “За особливі заслуги перед українським народом” (2011р.). Інженерна Академія наук України обрала Казимира Володимира Вікторовича дійсним членом (академіком). Наказ № 27 від 6.07.12 р.

Історія ЧДТУ в особистостях : біобібліографічний покажчик 

Авторська колекція в IRChNUT

Вікіпедія

______________________