Кращий студент-науковець

КРАЩИЙ СТУДЕНТ – НАУКОВЕЦЬ ЧНТУ 2018

%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%86%d1%8cДимерець  Андрій Віталійович, факультет електронних та інформаційних технологій.

Досягнення та результати діяльності:

 • Учасник та доповідач Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» 2015-2018 років.
 • Учасник VII Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (24-27 квітня 2017 р.).
 • Учасник та доповідач I науково-практичної конференції обдарованої учнівської та студентської молоді «Новітні технології сучасного суспільства» (1 грудня 2017 р.).
 • Призер II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 2016 р. (II особисте місце, 1 командне місце).
 • Учасник II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Радіоелектронних апаратів» 2017 р.
 •  Учасник II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Радіотехніки» 2017 р.
 • Призер II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 2017 р. (II особисте місце, І командне місце).
 • Призер II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Радіотехніки» 2018 р. (III особисте місце, III командне місце).
 • Учасник II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електроніка» 2018 р.
 • Переможець II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 2018 р.
 • Переможець II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електроніка» 2018 р.
 • Володар стипендії Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» 2017/2018 н. р.

Наукові роботи :

Статті:

 • Ковтун, А. Взаємоперетворення електронних центрів в домішкових лужногалоїдних кристалах / А. Ковтун, А. Димерець // Технічні науки та технології.- Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017.- № 2 (8).- С. 135-142.
 • Денисов, Ю. Исследование путей повышения энергоэффективности системы электропривода беспилотного летательного аппарата / Ю. Денисов, А.  Ревко, О.Середа, А. Димерець // Технічні науки та технології. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017.- № 4 (10). – С. 116-121.

Прийняті до публікації:

 • Денисов, Ю.О. Оцінка параметрів і характеристик коректора коефіцієнта потужності на основі імпульсних та квазірезонансних перетворювачів електроенергії / Ю. О.Денисов, О. М. Городній, В. В.Гордієнко, Л. В.Вершняк, B. Димерець // Технічна електродинаміка. – 2018.
 • Волканин, Е. Автоматизация процесса магнитной сепарации наночастиц / Е. Волканин, С. Бойко, А. Городний, О. Борисенко, А. Дымерец // Технічні науки та технології: науковий журнал.- Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018.- №4 (14).

Тези конференцій:

 • Димерець, B. Використання комплексних чисел при розв’язувані геометричних задач / A. B. Димерець // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі . – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 22. ‘
 • Димерець, B. Про методику визначення концентрації основних носіїв струму в лабораторному практикумі / A. B. Димерець, А. О. Ковтун // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 102-103.
 • Димерець, B. Визначення концентрації радіаційних пошкоджень в кристалічних діелектриках / A. B. Димерець, А. О. Ковтун // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі. – Чернігів : ЧHTУ, 2016. – С.155-156.
 • Димерець, B. Физические основы использования ионных кристаллов с электронными центрами пониженной симметрии для записи информации / A. B. Димерець // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 125-127.
 • Димерець B. Розрахунок комутаційних процесів в імпульсни х перетворювачах електроенергії / A. B. Димерець, О. М. Городній // Новітні технології сучасного суспільства. – Чернігів : ЧНТУ, 2017.- С. 82-85.
 • Смикун, А. І. Удосконалене лабораторне джерело живлення регулюванням вихідної напруги та високочастотним квазірезонансниі імпульсним стабілізатором / А. І. Смикун, О. М. Городній, B. Димерець // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 140-141.

Нагороди та відзнаки:

 • Диплом за II місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 2016 р.
 • Грамота за III місце з дисципліни «Основи теорії кіл» в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Радіотехніки» 2017 р.
 • Диплом за II місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 2017 р.
 • Диплом за III місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Радіотехніки» 2018 р.
 • Грамота за оригінальне розв’язання задачі з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електроніка» 2018 р.
 • Диплом за І місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електроніка» 2018 р.
 • Диплом за 1 місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 2018 р.

 

______________________________

КРАЩИЙ СТУДЕНТ – НАУКОВЕЦЬ ЧНТУ 2017

%d1%81%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bd%d0%b0Савченко Тетяна Володимирівна, фінансово-економічний факультет.

Приймала участь у міжнародній науково- практичній конференції «Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м.Чернігів, 18 травня 2016 p.), з доповіддю на тему: «Стан розвитку ринку платіжних карток в Україні».

Приймала участь у міжнародній науково- практичній конференції «Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м.Чернігів, 26-27 квітня 2017р.; Секція 2 – Фінансова стабілізація: основні чинники, стратегія і тактика). Теми робіт: «Зарубіжний досвід функціонування механізмів гарантування на страховому ринку» та «Foreign investments as a factor of Ukraine economic growth».

Приймала участь у VI Міжнародній науково- практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.).

Наукові роботи :

 • Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування автотранспортних засобів в Україні / Г. В. Кравчук, Д. А. Курач,Т. В. Савченко // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти : IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 461-462.
 • Науково-методичні підходи до оцінювання кредитного портфеля банків /  Г. В. Кравчук, Т. В. Савченко // Проблеми і перспективи економіки та управління Чернігів : ЧНТУ, 2015. – № 4 (4). – С. 260-269.
 • Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування автотранспортних засобів в Україні /  Г. В. Кравчук, Д. А. Курач, Т. В. Савченко  // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки-Фінанси та статистика. – 2016. – № 1 (75). – С. 178-184.
 • Савченко, Т. В. Стан розвитку ринку платіжних карток в Україні / Т. В. Савченко, І. В. Садчикова // Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.).  –  Чернігів : ЧНТУ, 2016. – У 7 ч.- Ч. 2. –  С.171-174.
 • Панченко О. І. Проблеми  та  перспективи   розвитку перестрахувального ринку України /  О. І. Панченко, Т. В. Савченко // Фінансові дослідження. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 1 (1). –  С. 48-56.
 • Ільчук В. П. Основні тенденції розвитку ринку платіжних карток в Україні / В. П. Ільчук, І. В. Садчикова, Т. В. Савченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Економіка і управління. – К. : ДЕТУТ, 2016. – Вип. 36. – С. 187-198.
 • Savchenko, T. V.  Foreign investments as a factor of Ukraine economic growth / T. V. Savchenko, H. I. Shtyrhun, S. V. Lytvyn // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.129-130.
 • Савченко Т. В. Зарубіжний досвід функціонування механізмів гарантування на страховому ринку / Т. В. Савченко, М. В. Дубина // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.136-138.

Нагороджена грамотою учасника міжнародної студентської науково-практичної конференції «Юність науки – 2016. Соціально- економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» за активну участь у проведенні міжнародної студентської конференції та творчий підхід до розкриття теми дослідження.

Нагороджена грамотою :

 • як фіналістка конкурсу «Кращий студент ЧНУ – 2016» у номінації «Кращий студент-науковець»;
 • за успіхи у навчанні та активну участь у громадському житті університету;
 • за активну участь у житті групи й факультету та чудові організаторські здібності.

Подяка :

 • за високі досягнення у навчанні та науковій роботі:
 • за участь у міжвузівському науково-практичному семінарі «Економічний розвиток держави як пріоритет державної політики».

_________________________________

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0Краснянська Юлія Валеріївна, фінансово-економічний факультет.
Приймала активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах.

Тези конференцій:

 • Краснянська, Ю. В. Стандартизація і гармонізація бухгалтерського обліку // Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18- 19 травня 2016 р.) : у 7 ч. – Чернігів : ЧНТУ, 2016.
 • Краснянська Ю. В. Дослідження стану фінансів до могосподарств України і країн-членів ЄС // Фінансова стабілізація: основні чинники, стратегія і тактика : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.) : у 7 ч. – Чернігів : ЧНТУ, 2016.
 • Краснянська Ю. В. Проблема щастя в історії філософії та сучасність //Гуманітарні науки як основа побудови фундаменту духовності держави : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18- 19 травня 2016 р.) : у 7 ч. / Чернігів : ЧНТУ,  2016.
 • Краснянська Ю. В. European standards vs average Ukrainian income // Гуманітарні науки як основа побудови фундаменту духовності держави : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.) : у 7 ч. / Чернігів : ЧНТУ, 2016.
 • Парубець О., Краснянська Ю. // Дослідження обсягу випуску муніципальних облігацій в Україні : збірник тез Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Луцьк, 6-7 жовтня 2016 р.). –  Луцьк : ЛНТУ, 2016.
 • Краснянська, Ю. В. Еволюція формування фінансів комунального сектору економіки України / Ю. В. Краснянська // Збірник матеріалів V Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 566 с.
 • Краснянська Ю. Діагностування причин суттєвої | різниці в мінімальному розмірі оплати праці українців та громадян держав-членів ЄС /  Ю. В. Краснянська // Теоретична та прикладна економіка : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26- 27 квітня 2017 р.). –  Чернігів : ЧНТУ,  2017. – 612 с.
 • Краснянська, Ю. В. Діагностування сучасного стану | житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його модернізації з використанням європейського досвіду /  Ю. В. Краснянська // Фінансова стабілізація: основні чинники, стратегія і тактика (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017р.) : Чернігів : ЧНТУ, 2017.- 612 с.
 • Краснянська, Ю. В. Вплив нематеріального стимулювання на ефективність праці / Ю. В. Краснянська // Менеджмент та державна служба (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). –  Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 612 с.

Статті:

 • Ільчук, В. Перспективи використання лізингу в Україні / В. П. Ільчук, Ю. В. Краснянська // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Економіка і І управління. –  К. : ДЕТУТ, 2016. – Вип. 38. – С.171-178.
 • Шишкіна, 0., Краснянська Ю. Діагностування стану і структури грошової маси у контексті монетизації економіки України / О. Шишкіна, Ю. Краснянська // Фінансові дослідження. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 1 (1). – С. 32-42.
 • Парубець, 0. Напрями вдосконалення механізму фінансування житлово- комунального господарства України / О. Парубець, Д. Сугоняко, Ю. Краснянська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Дніпро : Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – № 3 (08). – С. 302-306.
 • Жарій, Я. Problems and prospects of the deposit base modernization of the banking system of Ukraine / Я. Жарій, Ю. Краснянська // Problems and prospects of economics and management. – Chemihiv : Chemihiv National University of Technology, 2017. – № 2 (10). – C. 160-170.
 • Садчикова, I. B. Structure and concept of the automatical banking systems operating: domestic and foreign experience / І. В. Садчикова, В. С. Садчиков, Ю. В. Краснянська // Науковий вісник Полісся . – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2(10). – С. 94-103.

Нагороджена грамотою:

 • за сумлінність, наполегливість у навчанні та вдале поєднання учбової та наукової роботи (2016 р.);

 • за активну участь в науковій роботі кафедри (2017 р.);

 • за участь у проведенні міжнародної науково-практичної конференції (2016  р.).

Diploma graduated and awarded the title Social Entrepreneur IBS (2017).