Кращий студент-аналітик

КРАЩИЙ СТУДЕНТ-АНАЛІТИК ЧНТУ 2018

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0Краснянська Юлія Валеріївна, фінансово-економічний факультет.

Досягнення та результати діяльності:

Тези конференцій:

 • Краснянська, Ю. В. Стандартизація і гармонізація бухгалтерського обліку // Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18- 19 травня 2016 р.) : у 7 ч. – Чернігів : ЧНТУ, 2016.
 • Краснянська Ю. В. Дослідження стану фінансів до могосподарств України і країн-членів ЄС // Фінансова стабілізація: основні чинники, стратегія і тактика : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.) : у 7 ч. – Чернігів : ЧНТУ, 2016.
 • Краснянська Ю. В. Проблема щастя в історії філософії та сучасність //Гуманітарні науки як основа побудови фундаменту духовності держави : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18- 19 травня 2016 р.) : у 7 ч. / Чернігів : ЧНТУ,  2016.
 • Краснянська Ю. В. European standards vs average Ukrainian income // Гуманітарні науки як основа побудови фундаменту духовності держави : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.) : у 7 ч. / Чернігів : ЧНТУ, 2016.
 • Парубець О., Краснянська Ю. // Дослідження обсягу випуску муніципальних облігацій в Україні : збірник тез Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Луцьк, 6-7 жовтня 2016 р.). –  Луцьк : ЛНТУ, 2016.
 • Краснянська, Ю. В. Еволюція формування фінансів комунального сектору економіки України / Ю. В. Краснянська // Збірник матеріалів V Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 566 с.
 • Краснянська Ю. Діагностування причин суттєвої | різниці в мінімальному розмірі оплати праці українців та громадян держав-членів ЄС /  Ю. В. Краснянська // Теоретична та прикладна економіка : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26- 27 квітня 2017 р.). –  Чернігів : ЧНТУ,  2017. – 612 с.
 • Краснянська, Ю. В. Діагностування сучасного стану | житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його модернізації з використанням європейського досвіду /  Ю. В. Краснянська // Фінансова стабілізація: основні чинники, стратегія і тактика (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017р.) : Чернігів : ЧНТУ, 2017.- 612 с.
 • Краснянська, Ю. В. Вплив нематеріального стимулювання на ефективність праці / Ю. В. Краснянська // Менеджмент та державна служба (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). –  Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 612 с.

Статті:

 • Ільчук, В. Перспективи використання лізингу в Україні / В. П. Ільчук, Ю. В. Краснянська // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Економіка і І управління. –  К. : ДЕТУТ, 2016. – Вип. 38. – С.171-178.
 • Шишкіна, 0., Краснянська Ю. Діагностування стану і структури грошової маси у контексті монетизації економіки України / О. Шишкіна, Ю. Краснянська // Фінансові дослідження. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 1 (1). – С. 32-42.
 • Парубець, 0. Напрями вдосконалення механізму фінансування житлово- комунального господарства України / О. Парубець, Д. Сугоняко, Ю. Краснянська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Дніпро : Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – № 3 (08). – С. 302-306.
 • Жарій, Я. Problems and prospects of the deposit base modernization of the banking system of Ukraine / Я. Жарій, Ю. Краснянська // Problems and prospects of economics and management. – Chemihiv : Chemihiv National University of Technology, 2017. – № 2 (10). – C. 160-170.
 • Садчикова, I. B. Structure and concept of the automatical banking systems operating: domestic and foreign experience / І. В. Садчикова, В. С. Садчиков, Ю. В. Краснянська // Науковий вісник Полісся . – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2(10). – С. 94-103.
 • Зеленська, О. О. Проблеми сучасного ринку праці та їх вплив на фінансовий стан Пенсійного фонду України / О. О. Зеленська, Ю. Краснянська // Фінансові дослідження. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 1 (2). – С. 54-70.
 • Зеленська, О. О. Проблеми взаємодії ринків освітніх послуг і праців Україні  / О. О. Зеленська, Ю. В. Краснянська // Чернігівський науковий часопис. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 1 (8). – С. 54-63.
 •  Жарій, Я. Трансформування інвестиційної діяльності банківської системи України для реалізації стратегічних проектів / Я. Жарій, Ю. Краснянська // Problems and prospects of economics and management. – Chemihiv : Chernihiv National University of Technology, 2017. – No 3 (11). – pp.125-135.
 • Демченко, М. Ю. Особливості функціонування податкових систем держав-членів Європейського Союзу та перспективи використання їх досвіду в Україні / М. Ю. Демченко, Ю. В. Краснянська // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2018. – № 22. – С. 774-781.
 • Марченко, Н. А. Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках / Н. А. Марченко, Ю. В. Краснянська // Ефективна економіка. – Дніпро : Вид-во “ДКС-центр”, 2018. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6320.

Нагородивідзнаки:

Грамоти: 

 • за сумлінність, наполегливість у навчанні та вдале поєднання учбової та наукової роботи (2016 р.);
 • за активну участь в науковій роботі кафедри (2017 р.);
 • за участь у проведенні міжнародної науково-практичної конференції (2016  р.).

Дипломи:

 • Диплом бакалавра з відзнакою за напрямом “Фінанси і кредит”;
 • Diploma graduated and awarded the title Social Entrepreneur IBS (2017).

___________________________

КРАЩИЙ СТУДЕНТ-АНАЛІТИК ЧНТУ 2017

%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%82Пустовойт Діана Вадимівна, фінансово-економічний факультет.

Досягнення та результати діяльності за 2016-2017 навчальні роки.

2016 рік:

Тези до конференції:

 • “Тенденції зовнішньої трудової міграції в Україні”,
 • “Проблеми тіньового сектора в Україні”,
 • “Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств України”,
 • “Управління інноваційним процесом промислових підприємств України”,
 • Стаття “Вплив сільськогосподарского виробництва на забруднення навколишнього середовища,
 • Монографія “Приватизація в Україні: сподівання та реалії”.

 2017 рік:

Тези до конференції:

 • “Залучення іноземних інвестицій в Україну”,
 • “Аналіз фінансових результатів банківської системи”,
 • “Інвестиційна діяльність страхових компаній України”,
 • Стаття “The analysis of innovation activity at industrial enterprises”.

У 2016 році приймала участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Юність науки – 2016” (18-19 травня 2016 року), у v Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  студентів, аспірантів і молодих учених “Інноваційний розвиток інформаційного суспільства” (23 грудня 2016 року). У 2017 році приймала участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Юність науки – 2017” (26-27 квітня 2017 року).

Нагороджена грамотою за активну участь в науково-дослідній роботі фінансово-економічного факультету (2017 рік).