Коваленко Л. О.

fdsg2Коваленко Лариса Олексіївна – кандидат економічних наук, академік УАН, професор кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених: 

Народилася у 1952 році в м. Чернігові. У 1974 році закінчила з відзнакою Київський Інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка (нині «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана») за спеціальністю «Планування промисловості» І отримала кваліфікацію економіста. Після закінчення інституту працювала економістом, начальником планового відділу виробничої бази «Комунар». З 1976 по 1979 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі «Економіка підприємства» Київського інституту народного господар­ства. Після закінчення аспірантури працювала на посадах: асистента, старшого викладача, доцента Криворізької філії Київського інституту народного господарства. Дисертацію захистила у 1980 році в Спеціалізованій Вченій Раді названого ВНЗ. Кандидат економічних наук з 1980 року. Вчене звання доцента кафедри економічних дисциплін присвоєне у 1985 році. З 1986 по 1989 рік працювала на посаді старшого наукового співробітника, начальника сектору Науково-виробничого об’єднання «Хімтекстильмаш». Здійснювала обґрунтування економічної ефектив­ності науково-прикладних розробок для підприємств з виробництва хімічних волокон Чернігова, Гродно, Пскова, Калініна (Твері) та ін. Результати наукових розробок опубліковані у галузевих виданнях. З 1989 по 1993 рік працювала доцентом кафедри економіки та організації виробництва й заступником декана факультету підвищення кваліфікації гнучких виробничих систем робототехніки та порошкової металургії Чернігівського відділення міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації при Київському політехнічному інституті, а після реорганізації Чернігівської філії Київського політехнічного інституту у Чернігівський технологічний інститут (ЧТІ) – деканом факультету підвищення кваліфікації за сумісництвом. Брала активну участь у відкритті і ліцензуванні економічних спеціальностей ЧТІ та у виконанні науково-дослідних робіт лабораторії, яку очолював д. е. н. Степанов Олександр Петрович, у майбутньому – перший ректор Чернігівського інституту регіональної економіки і управління (ЧІРЕУ). Вагомий внесок Лариса Олексіївна зробила у становлення й розвиток Чернігівського державного інституту економіки і управління як закладу вищої освіти III рівня акредитації, формування його навчально-методичного, кадрового та наукового потенціалу. Так, починаючи з 1993 року, вона обіймала посаду проректора з навчально-методичної роботи Чернігівського інституту регіональної економіки і управління, а потім виконувала обов’язки ректора цього навчального закладу до створення на його базі Чернігівського державного інституту економіки і управління. Після створення ЧДІЕУ була зарахована у штат на посаду проректора з навчально-методичної роботи (1994 – 2002 рр.), виконуючи за сумісництвом обов’язки ректора ЧІРЕУ. Здійснювала організаційно-методичне керівництво відкриттям спеціальностей в ЧДІЕУ, акредитацією навчального закладу в цілому. За сумісництвом працювала на посаді завідувача кафедри «Фінанси» (з 1995 по 2010 рік). З 2002 по 2004 роки Коваленко Л.О. приймала активну участь у роботі Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з менеджменту, організовувала засідання означеної комісії на базі ЧДІЕУ, приймала участь у розробці Галузевого стандарту вищої освіти з напряму «Економіка та підприємництво». Як досвідченого фахівця її залучають до роботи експертних комісій з ліцензування та акредитації ВНЗ України. У 2008 році Лариса Олексіївна брала активну участь в організації та проведенні акредитації спеціальності: «Фінанси і кредит», у 2011 році – в ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності «Фінанси і кредит», у 2012 році – в акредитації освітньо- кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності «Фінанси і кредит» Чернігівського державного інституту економіки і управління. Навчально-педагогічну діяльність Лариса Олексіївна успішно поєднує з науковою. Протягом 2002-2010 років вона здійснювала керівництво трьома ініціативними науково-дослідними роботами кафедри фінансів. Виконувала госпрозрахункові науково-дослідні теми для Криворізького металургійного комбінату, Дніпропетровської взуттєвої фабрики, Орловського заводу металопрокату, Криворізької вовнопрядильної фабрики, виробничого об’єднання «Кривбаселектроремонт», виробничого об’єднання «Пожмашина», Чернігівського КСК та ін. Результати досліджень оприлюднені у численних наукових публікаціях та впроваджені у виробництво. Значну увагу приділяє Лариса Олексіївна залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідної роботи. Має численні публікації у співавторстві зі студентами, під її керівництвом студентські наукові роботи отримували дипломи на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

У 2010 році Вищою Атестаційною комісією України Коваленко Л. О. присвоєно вчене звання професора. Нині Лариса Олексіївна  професор кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету, бере активну участь у науково-педагогічній діяльності університету, відповідальний редактор наукового фахового видання «Науковий вісник Полісся», виступає рецензентом кандидатських дисертацій. З 1998 року Коваленко Л.О. – Академік Української Академії наук. За досягнення в навчально-методичній, науково-дослідній та організаційній роботі Лариса Олексіївна нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України. Має численні грамоти та подяки адміністрації області й інституту, користується заслуженим авторитетом та повагою серед колег і студентів. На даний час Коваленко Лариса Олексіївна має близько 200 публікації, з них 144 наукових.

Джерело:Біобібліографічний покажчик наукових праць

Праці науковців ЧНТУ

Авторська колекція в IRChNUT