Кальченко В. І.

1Кальченко Віталій Іванович –  доктор технічних наук, професор, зав. каф. автомобільного транспорту, машинобудування промислового дизайну.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених: 

           Google Scholar

Народився 1 травня 1934 року в м. Харків. Після закінчення з відзнакою Харківського машинобудівного технікуму був направлений на навчання до Харківського політехнічного інституту, який закінчив у 1961 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент». Віталій Іванович був направлений на роботу в дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів (ОКБШС) при Харківському верстатобудівному заводі ім. Косіора, де працював на посадах інженера-конструктора, провідного конструктора, начальника сектора спеціальних верстатів.

Він запропонував новий спосіб і технологію шліфування різноманітних поверхонь зі схрещеними осями деталі і круга. Цей напрямок у подальшому розробляють відомі фірми Германії “Junker”, “Metabo” та “Waldrich siegen”. Через рік перший верстат був впроваджений на Електростальському заводі важкого машинобудування. В порівнянні з наявною технологією він забезпечив підвищення точності на два класи і продуктивності в чотири рази. Пізніше ним було розроблено гами верстатів ХШ 3-45М, ХШ 3-47, ХШ 3-48, які були встановлені на трубовальцівних і листовальцівних заводах України, СНД, Болгарії, Єгипту, Чилі та в інших державах. Під його керівництвом розроблено також верстати моделей ХШ9-05, ХШ9-06 для шліфування труб, модель ХШ9-16 – для шліфування слябів, модель ХШ9-18 – лопастей турбін і повітряних гвинтів, автоматична лінія ПЛ6 для шліфування шийок колінчастих валів двигуна КАМАЗ.

У 1972 році у м. Москва захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Металорізальні верстати». Після захисту дисертації був направлений до Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту, де працював на посаді доцента, і через півроку отримав атестат доцента як провідний спеціаліст промисловості. Крім педагогічної роботи, організував конструкторське бюро, в якому виконувались як держбюджетні, так і госпдоговірні науково-дослідні роботи. Під його керівництвом були розроблені і впроваджені верстати для оброблення турбінних лопаток для Харківського підприємства «Турбоатом», верстати для шліфування сферичних поверхонь кранів пожежних машин «Пожмашина» (м. Прилуки) та для шліфування торців пружин на Чернігівському підприємстві «Агрореммаш». У 1994 році в Харківському політехнічному університеті захистив докторську дисертацію на тему «Научные основы шлифования криволинейных поверхностей с управляемой ориентацией абразивного инструмента» за спеціальностями «Технологія машинобудування» і «Процеси механічної обробки, верстати і інструмент».

Доктор технічних наук, професор Кальченко Віталій Іванович 25 років працює завідувачем кафедри «Інтегровані технології машинобудування і автомобілі» у Чернігівському національному технологічному університеті. За внесок в отриманні кафедрою й університетом ІV рівня акредитації був нагороджений Міністерством освіти України знаком «Відмінник освіти України», посвідчення № 42447 (Наказ міністра № 688-к від 29 вересня 1999 р.). У 2008 р. відкрив на кафедрі новий напрям підготовки фахівців «Автомобільний транспорт», крім наявного «Інженерна механіка». Нагороджений грамотою МОНУ (наказ № 679 від 07.07.2010 р.). Віталій Іванович є автором понад 300 наукових праць. Кальченку В.І. Наказом Президента України від 21 листопада 2012 року № 646/2012 присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (посвідчення № 2309).

Джерело: Історія ЧНТУ в особистостях : біобібліографічний покажчик 

Авторська колекція в IRChNUT