Кайдаш М. Д.

%d0%baКайдаш Михайло Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент, декан механіко-технологічного факультету.  Народився 2 березня 1954 року в селі Галаганівка Семенівського району Чернігівської області. У 1971 році, після закінчення Семенівської середньої школи № 2, вступив до Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту на механічний факультет.

Після завершення навчання в 1976 р. отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти» з присвоєнням кваліфікації «інженер-механік». За направленням працював на Київському авіаційному заводі ім. Антонова.  Після служби в лавах Радянської армії короткий час працював на Чернігівському радіоприладному заводі. В січні 1980 року був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри теоретичної і прикладної механіки.

З самого початку роботи в університеті  приймав активну участь в науково-дослідній роботі в галузі технологій та обладнання для виробництва хімічних волокон. Тривалий період працював над науково-технічними розробками та їх впровадженням у виробництво для таких підприємств, як Чернігівський, Могильовський (республіка Білорусь) та Житомирський комбінати хімічного волокна.

В 1990 році у Всесоюзному науково-дослідному інституті легкої промисловості (м. Москва) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Відповідно до тематики досліджень має ряд наукових публікацій та авторські свідоцтва на винаходи. В 1990 році був нагороджений нагрудним знаком «Изобретатель СССР».

Кайдаш  М. Д. активно працює над вдосконаленням науково-методичного забезпечення кафедри, впроваджує в навчальний процес сучасні технології та елементи модульного навчання. Має публікації щодо підвищення навчальної активності студентів.

Разом з науково-педагогічною діяльністю Михайло Дмитрович  проводить велику громадську роботу. З 1994 року постійно обирається головою профспілкового комітету університету,  є членом Вченої ради університету. Як декан механіко-технологічного факультету  виконує велику організаційну, патріотично-виховну і роз`яснювальну роботу серед працівників кафедр факультету і студентства. Разом з органами студентського самоврядування постійно організує тематичні зустрічі  з актуальних питань сучасної молоді.

Михайло Дмитрович нагороджений Почесними грамотами ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в 2004, 2009 та 2010 років, Почесною грамотою Управління освіти і науки Чернігівської обласної організації  в 2010 р., Грамотою Міністерства освіти і науки України в 2015 р.

Google Scholar

Авторська колекція в IRChNUT

Кайдаш Михайло Дмитрович : біобібліограф. покажч. / уклад. : Н. С. Лузіна, А. А. Савенко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2019. – 16 с.